Realisation by Oomens ICT
http://www.oomens-ict.nl

Hoofd- en bijzaken

Alles is in te delen in hoofd- en bijzaken. Beiden zijn (misschien wel even) belangrijk, maar het is wel van belang om onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken. Omdat bijzaken soms worden verwaarloosd of soms juist de overhand krijgen, is het van belang de bijzaken goed te organiseren. Want dan ontstaat er tijd en ruimte voor de hoofdzaak.


Hoofdzaken

Onder hoofdzaken versta ik ‘wat er echt toe doet’. Dit is voor iedereen verschillend, maar je kunt denken aan bepaalde basiswaarden zoals liefde, vriendschap, familie/gezin/kinderen, gezondheid, etc. Sommigen hebben een hobby die er voor hen ‘echt toe doet’. Anderen zorgen met passie voor hun huisdier of gaan helemaal op in hun werk. In mijn beleving heeft iedereen één tot zo’n vijf hoofdzaken in zijn leven. En er is ook geen discussie over: de hoofdzaken zijn belangrijk. Wat zijn jouw hoofdzaken?


Bijzaken

De bijzaken zijn de zaken die noodzakelijk zijn bij de hoofdzaken. Hierbij moet je denken aan de ondernemer die zijn producten met passie verkoopt, maar hij zal ook de telefoon moeten aannemen, offertes moeten maken en een administratie moeten bijhouden. Of je kunt denken aan een moeder die niets liever wil dan haar kind goed opvoeden, maar ook vele wasjes zal moeten draaien, boterhammen zal moeten smeren en veel heen en weer zal moeten rijden/fietsen. Wat zijn de bijzaken bij jouw hoofdzaak?


Bijzaken zijn ook belangrijk

Vaak vinden we de bijzaken minder leuk of zelfs heel vervelend. En soms komen we er gewoon niet aan toe door tijdgebrek. Maar bijzaken horen er echt bij. Je kunt niet onder de bijzaken uit. Als je bijzaken links laat liggen of niet serieus neemt, dan gaat dat (uiteindelijk) ten koste van de hoofdzaak. Als de ondernemer zijn administratie niet op orde heeft, dan kan dat in het ergste geval zelfs het einde van zijn bedrijf betekenen, maar op z’n minst tot het missen van omzet. En als de moeder niet wast, heeft haar kind geen schone kleren om aan te trekken.


Bijzaken zijn geen hoofdzaken

Soms maken we van bijzaken de hoofdzaak. We verliezen dan uit het oog wat echt belangrijk is. Als de ondernemer door achterstand in de administratie veel tijd kwijt is aan het zoeken naar informatie, dan kan dat ook leiden tot minder omzet. En als de moeder door de achterstand in het wassen maar weer wat nieuws koopt, is dat toch zonde van het geld. Daarom is het van belang om de bijzaken goed te organiseren.


Organisatie van de bijzaken

Mijn motto is 'Door de bijzaken goed te organiseren, ontstaat er tijd en ruimte voor de hoofdzaken'. Voor welke hoofdzaak zou jij meer tijd en ruimte willen hebben? Wat zijn de bijbehorende bijzaken? En welke verdienen meer aandacht? En welke wellicht wat minder?


© Saskia in ‘t Veld april 2012